30.01.2011

Genienes Fall

utsnitt av Michelangelo`s "Fall of the Phaeton"

Dette innlegget handler om talent, ambisjoner, konkurranse og kunstnermyten. Det er både positive og negative sider ved disse begrepene. Jeg ønsker å dele noen verdifulle erfaringer fra min tid som student og kunstner.
25.01.2011

Kong Olav V Statue

Kongeskulpturen er her fotomontert på Olav V`s plass © Frode Mikal Lillesund
Skulpturmonumentet over Kong Olav V skal (etter planen) oppføres utenfor rådhuset i Oslo på våren/ sommeren i år. Nasjonalmonumentet blir vårt minnesmerke over den populære “folkekongen”. I følge konkurransereglene, ønsket man en personfremstilling av kongen som, også uttrykket “Honnør” og “Verdighet”.

16.01.2011

"Hoffnarr" ("Joker") En skulptur med dyptgående litterært innhold.

Bronseskulpturen "Hoffnarr" ("Joker") © Frode Mikal Lillesund
Skulpturen ”Hoffnarr” (”Joker”) er resultat av min mastereksamen ved Kunsthøgskolen. Jeg debuterte på den offentlige kunstscenen (Norsk skulpturbiennale 2008) tre år senere med samme skulptur.

”Hoffnarr” er et nøye komponert verk  hvor formspråk og litterær tematikk flettes i hverandre og har mange tolkningslag.  Narren er gjerne kjent som en klovneskikkelse eller gjøgler, men hoffnarren er også en visdomsskikkelse som historisk sett gjerne kunne rådføre kongen. Han var fritatt vanlige lover og regler og den eneste på hoffet som kunne snakke direkte til kongen. Men det finnes også flere viktige roller for en narr. Han tar gjerne rollen som syndebukken (offerlammet) som tar på seg andres synder.  Dette er gjerne det som kalles den psykologiske arketypen ”maskebæreren”. Han er bærer av alle masker men har ingen egen maske. Dette vil i buddhistisk sammenheng kunne si å være uten ego (opplyst). I kristen tro vil det si å være Kristus-skikkelsen - den rene bevisstheten.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...