07.10.2012

Skulpturen "Hoffnarr" er nå på plass foran Stortinget i Oslo.

Stortingsplassen er kanskje den beste plasseringen for en skulptur i Norge. Denne uken ble min skulptur ", Hoffnarr", plassert nettopp her.  Bronseskulpturen er litt under menneskestørrelse. For riktig synshøyde er den montert på en 80 cm granittsokkel. Skulpturen ble første gang vist i bronse i Haugesund Billedgalleri i April i år.

Som kunstneren bak dette verket, har jeg gledet meg lenge til å få skulpturen her. Det er morsomt å tenke på at første gang jeg presenterte skulpturen på denne bloggen, ble det, i en kommentar fra svenske "Mira", foreslått at den perfekte plasseringen ville være foran Riksdagshuset i Stockholm; 

"Mira sa...
Narr, gycklare, lekare - kärt barn har många namn. Din skulptur är mycket fin! Den passar på många platser, t.ex. framför Riksdagshuset i Stockholm för att påminna alla politiska narrar om deras uppdrag. Så här står det i gamla äldre västgötalagen från 1200-talets början om lekare (narr, gycklare): 
"Varder lekare sårad - den som med giga går eller med fiddla far, eller trumma - då skall man
taga en otam kviga och föra henne upp på en kulle; då skall man allt håret av svansen raka, och
sedan smörja; då skall man giva honom nysmorda skor; då skall lekaren taga kvigan om
svansen; en man skall slå till [kvigan] med vass gissel. Gitter han [lekaren] hålla [kvigan], då
skall han hava det goda kreaturet, och njute det, såsom hunden gräs. Gitter han ej hålla, have
och tåle han det han fick, skam och skada; begäre aldrig förr rätt än en hudstruken trälinna."
(Äldre Västgötalagen, jfr Norlind 1940:31)Det er ikke så lett å forstå gammel-svensk fra 1200-tallet, men det er morsomt å lese at narren hadde sin viktige posisjon ved riksdagen. Jeg kjenner ikke til liknende formuleringer i sammenheng med Stortinget i Norge. Men går vi tilbake til vikingtiden i norsk historie, vet vi uansett at "Skalden" (vikingtidens versjon av hoffnarren), hadde flere viktige og ofte respekterte funksjoner i forhold til Kongen. Hvor lenge denne rollen fungerte etter vikingtiden vet jeg ikke.

Mange mener sikkert at det er nok av narrer på Stortinget som det er. Tematisk er det selvfølgelig morsomt å plassere skulpturen i forbindelse med Stortinget, men skulpturen "Hoffnarr" har også flere, dypere tolkningslag, enn det å fortelle overflatiske narrestreker. Går man i dybden på narrens funksjon og symbolikk, møter man de mest spennende eksistensielle spørsmålene et menneske kan stille. Det handler bl.a. om vågestykket det er; å søke hinsides språkets begrensninger og utenfor våre vanemønstres komfortable rammer. Les mer om dette kunstverkets tematiske innhold på min hjemmeside (tekst følger under bildet på nettsiden):

http://www.frodelillesund.com/skulptur_hoffnarr.html

Godt mottatt av publikum.
Jeg har naturligvis vært nysgjerrig på mottagelsen, og har gått forbi stortingsplassen noen ganger disse første dagene. Det er hyggelig å se at svært mange blir fascinert av kunstverket. Her er et par bilder av poserende turister og tilfeldige forbipasserende ser ut til å like skulpturen.

Stortingsplassen er folkets "joker-kort".
I Norge er det tradisjon å bruke Stortingsplassen som arena for politiske demostrasjoner. Derfor kan man gjerne si at denne plassen fungerer som et "joker-kort" i det politiske spillet i vårt demokrati. Når man er uenig i de folkevalgtes avgjørelser, eller når man ønsker å påvirke stortings-representantenes vedtak, er folkets siste mulighet å demonstrere. Skulpturen "Hoffnarr" er en joker-figur. Narrens klær har jeg designet ut ifra Jokerkortet i kortsokken jeg hadde som barn. Figurens plint (bronsesokkelen) er forresten også formet som en kortstokk.

Narren får sitte foran stortinget en tid fremover og demonstrere sin egen sak. Kanskje når han ikke helt inn til et stortingsvedtak, men kanskje hans synlighet klarer å rettferdiggjøre hans eksistens ved å finne en endelig eier og plassering for denne skulpturen.

Japanske turister i Oslo. Jeg blir alltid imponert over hvor dyktige japanere er til å posère :-)

Her er et litt mer kreativt kjærestepar dokumenterer sin tilstedeværelse i Norges Hovedstad.

Det er Norsk Billehoggerforening (Skulpturkontoret) som står bak nåværende plassering av skulpturen.

Les mer om denne og andre skulpturer på min hjemmside: www.frodelillesund.com


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...