11.03.2014

Minnesmerke over Osvald-sabotørene og de falne ved NSB


Dette er presentasjonen av mitt utkast til skulpturkonkurransen om minnesmerket som skal hedre Osvaldsabotørene. Det har vært et svært interessant tema å jobbe med. Vinnerskulpturen skal plasseres på Jernbanetorget i Oslo ved inngangen til Østbanehallen. samtlige utkast til konkurransen stilles ut i Sagveien 24, 0459 Oslo  i lokaler tilhørende Oslo Grafiske Fagforening fra 13 mars til 18 mars. Utstillingen er åpen for alle. Ta turen og bedøm alle utkasene selv. Dette er trolig både en spennende og lærerik utstilling!

I Mitt bidrag har jeg vektlagt at minnesmerket skal bygge under verdigrunnlaget osvaldgruppens medlemmer og til de som ofret sitt liv for denne saken. Dette var mennesker som måtte handle for å beholde sin selvrespekt, og deres handlinger var kanskje den viktigste delen av motstandsbevegelsen under okkupasjonen av Norge. Frihetskampen kom alltid først!

Jeg vil at min skulptur skal fortelle om kraften i menneskene som har en visjon. Det finnes nok krigsmonumenter som dokumenterer brutaliteten fra historiske handlinger. Fra handlingene etter 22. juli lærte vi å møte hat med kjærlighet og å vise enda mer åpenhet når noen truer demokratiet. 

Konurranseprogrammet (grunnlaget for juryeringen) kan leses nederst i dette innlegget.


"FOR FRIHETEN - FOR ALLE."
les mer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...