19.05.2011

Skulpturkonkurranse for monument over Olav Selvaag

Jeg har nettopp lervert et utkast til en åpen skulpturkonkurranse. Denne konkurransen er ikke anonym slik de fleste slike konkurranser er. Dette gir meg muligheten til å legge ut deler av materialet før det er avgjort hvem som vinner. Jeg tenker at det kan være interessant for andre å se hvordan et slikt konkurransemateriale ser ut, både i tekst og bilder.

Skulpturkonkurranse

(Presentasjonsbilde)
Monument over Olav Selvaag
Kunstner: Frode Mikal Lillesund
Mai 2011


Plassering:
Jeg fant denne plasseringen mest naturlig på området. Det sirkulære fundamentet er allerede lagt og dette er en sentral plassering på hvor figuren henvender seg til hele plassen. Spiralformen i trappesokkelen vokser her naturlig opp fra denne sirkelformen.
Her vil skulpturen få best mulig oppmerksomhet samtidig som den ikke forstyrrer evt. trafikk.
Likevel binder jeg meg ikke kunstnerisk til denne plasseringen.  Mitt forslag nr 2 ville være i andre enden av plassen. Skulpturens dynamiske spiralkomposisjon henvender seg visuelt i alle retninger og gjør at den passer de fleste steder.
BILDE 1
BILDE 2
BILDE 3
Passering forslag 2;
Denne plasseringen vil også passe godt for den dynamiske komposisjonen og skulpturen blir godt synlig fra hele hovedgata. Fundamenteringen bør i dette tilfelle utarbeides.
Størrelse på skulpturen:
Utkastet er laget i 1/5 størrelse. Dvs. ca. 320 cm høy (utenom evt. monteringssokkel). Menneskefiguren blir noe over naturlig størrelse. Dvs. ca 230 cm.
Spiraltrappen vil bli litt bredere nede (altså ikke fullt så stor proporsjonsforskyvning nedover som på utkastet) og avstuttes i en lav sirkulær plint nede. Dette er først og fremst for å få en stabil konstruksjon som gir rom for armering. Jeg har også mulighet til å gjøre noen forandringer i spiraltrappen hvis dette skulle være ønskelig. Jeg hadde egentlig lyst til å levere to utkast men fikk dessverre bare tid til å fredigstille det ene. I dette utkastet har jeg gitt trappa en perspektivforskyvning nedover slik at den er mindre nede enn oppe. I neste utkast ville jeg gjort det motsatt. Dette ville krevd at trappa hadde blitt større eller at den hadde fått et kortere dreimoment. For å beholde samme budsjett må totalhøyden være omtrent det samme. (320 cm)
Ide;
Assosiasjon til Askeladden:
Da jeg begynte å fordype meg i personen Olav Selvaag, dukket bildet av Askeladden raskt opp. (dvs. Kittelsens maleri der han skuer mot Soria Moria bortenfor ”de syv blåner”). Selv om Olav Selvaag hadde et uvanlig sterkt engasjement, synes jeg han fyller rollen til denne norske helteskikkelsen. Dvs. Den personligheten hvis mot er basert på å tenke annerledes og som kreativt utfordrer samtidens vante normer.
Visjonær person;
Jeg oppfatter O. Selvaag først og fremst som en  mann som hadde store visjoner og som fulgte sine langsiktige mål. På denne måten var han en av de få personer som driver samfunnet videre. 
Som ide beveget jeg meg fra den mer litterære skikkelsen ”Askeladden”, til et portrett av den visjonære og kreative personen jeg oppfatter ham som. 
Spiraltrappen;
Olav Selvaag gjorde den omstridte høyrevridde spiraltrappen til Selvaaggruppens visuelle kjennetegn. Selvaaggruppen selv beskriver denne trappen som et symbol på pionerånd.  (Sitat fra Selvaaggruppens nettside: ”Han avsluttet med følgende kraftsalve: ”Som en kuriositet kan nevnes at det var dette vedtaket som gjorde at jeg på ert og for å ergre myndighetene og for å bevare minnet om deres ”klokskap”, valgte den høyrevridde vindeltrapp som logo for Selvaagbygg".”)
Også et symbol på Olav Selvaag selv;
Jeg har valgt å visuelt sett forène  ham med selve spiraltrappa.  Jeg har plassert ham gående i trappa slik at trappa blir til mens han beveger seg. På denne måten fremstilles han som en person i bevegelse og som er skapende med sin tilstedeværelse. Han stiger opp i trappa drevet av sin pionerånd.
I komposisjonen lar jeg personens bevegelse fange opp spiralbevegelsen med sin egen kropp.
Materiale:
Skulpturen Støpes i bronse og patineres i naturlig bronsefarge (noe mørkere enn vist på fotomontasjene).
I tillegg til dette tekst- og bildematerialet, leveres skulpturutkast  (1/5 størresle. Det er denne skulpturen som er brukt i fotomontasjene) og detalj (i full målestokk).
Detalj i full målestokk (Portrett av Olav Selvaag):
Portrett av Olav Selvaag. Skulptur byste laget etter foto

3 kommentarer:

escola eunice sa...

Caro Mikal, que você possa ter muito sucesso
em sua carreira artística e que o mundo o admire por sua obra. Abraços do Brasil. Prrsoaresamigodedeus.blogspot.com

Unknown sa...

Obrigado, Sr. Raimundo Soares de Andrade

Unknown sa...

Det ble ikke mitt forslag som vant denne skulpturkonkurransen. Men jeg vil bruke anledningen til å gratulere vinneren Merete Sejersted Bødtker.

Dessverre for oss andre så klarte ikke juryen å bli enige om hvem som skulle få andrepremien som var på kr. 30 000. Dette ser jeg på som usedvanlig dårlig juryeringsarbeid. De kunne f.eks. delt dette beløpet på to personer. Selv en slik "trøstepremie" betyr mye for kunstnere som arbeider gratis i slike konkurranser. Resultatet ble at Selvaaggruppen beholder disse 30 000 kronene som ikke har stor betydning i deres sammenheng.

Jeg fikk anledning til å se alle de innsendte utkastene til denne konkurransen, og etter min mening var det absolutt et verdig vinnerukast Merete Sejersted Bødtker hadde levert.

Jeg hadde selv anledning til å sitte i juryen for en annen konkurranse hvor samme kunstneren vant, og jeg må si det er godt å se god faglige kvalitet i slike konkurransesammenhenger.

En annen ting er at når man er med i konkurranser selv, så er det lettere å håndtere eget nederlag når vinneren er av høy kvalitet.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...