09.07.2012

Den beste mottagelsen av et kongelig skulpturmonument

Applausen fortsetter...
Bilde av skulpturen på den foreløpige plasseringen.
Som kunstner kan man ikke ønske seg en bedre mottagelse. Skulpturens kvalitet brukes som grunnlag i debatten som har fulgt etter at Hårfagre-statuen ble avduket.
Jeg hadde en god følelse for at skulpturmonumentet over Harald Hårfagre var mer enn tilfredsstillende for oppdragsgiveren (Haugesund Kommune) allerede før avdukingen 13. april i år. Responsen ble likevel langt mer positiv enn det jeg turde å håpe på. I ettertid skjedde det også flere spennende reaksjoner. Mange private personer har tatt initiativ til å diskutere om den tildelte plasseringen av monumentet er god nok for skulpturen, og det har vært mange diskusjoner og innlegg i både sosiale medier og i aviser.

For meg er det svært hyggelig å følge denne debatten. For det er kvaliteten på skulpturen som brukes som argument for at folk ønsker å flytte den til et bedre sted. Her er utdrag fra noen leserinnlegg i Haugesunds Avis:

Desverre er disse innleggene kun i papirform. 


Jeg ble også nylig kontaktet av Haugesunds avis som ønsket en uttalelse om hvordan jeg forholder meg til debatten:

Haugesunds avis 07.07.2012
Hårfagrekomiteen var svært fornøyde med mitt ideutkast til skulpturen, og vi ble eninge om at ingen skulle få se skulpturen (hverken utkast eller ferdig bronseskulptur) før den ble avduket. Nå tør jeg påstå at det var nettopp fordi ingen hadde fått sett skulpturen, at det ble en litt kritisk debatt i forkant av denne prosessen. Den gangen skrev folk innlegg om av man heller burde bruke pengene på veiarbeid og eldreomsorg, og at Haugesund by hadde altfor mange skulpturer allerede. I etterkant har de offentlige kommentarene vært enstemmige om at skulpturen utgjør stor verdi for byen og at man bør finne en mer sentral og verdig plassering for den.

Det blir spennende å se hvordan debatten utvikler seg videre, og om folkets meninger vil påvirke hva som blir den endelige plasseringen av Harald Hårfagre Skulpturen.

1 kommentar:

Unknown sa...

Her er mitt svar på debatten som leserinnlegg i Haugesunds Avis 10.08.2012:
(hvis du ønsker å delta i debatten, så gjør det helst som leserinnlegg i Haugesunds Avis)

HÅRFAGRE-SKULPTUREN:

Plassering i byens hjerte

Det nærmer seg tidspunktet for at det kunstneriske rådet skal ta en ny runde på evaluering av plasseringen av Harald Hårfagrestatuen. Jeg har fulgt debatten om plassering av Hårfagrestatuen i Haugesund, både i avisartikler, leserinnlegg og sosiale medier. Som jeg nevnte i intervju med Haugesunds Avis 7. juli, er denne debatten fylt med positive kommentarer om skulpturen. Derfor er det svært hyggelig å være kunstneren bak dette monumentet. Selv om dette verket er ute av mine hender nå, føler jeg meg forpliktet til å gi en tilbakemelding i den pågående debatten.

Først litt om prosessen: En viktig årsak til debatten, er at prosessen med anskaffelsen av skulpturen hadde feil fremgangsmåte. Det viktigste når man begynner en slik prosess, er nettopp plasseringen. Ikke minst at finansieringen må være på plass før man starter opp. Etter at skulpturutkastet var godkjent, fikk jeg bli med på en befaringsrunde med mulige plasseringer for den endelige skulpturen. De alternative plasseringene var ved Haraldstøtta, Asalvika, Hauge og til slutt Havnaberg. Jeg hadde selv foreslått å plassere skulpturen ved naturstien nedenfor Haraldstøtta. Dette var ikke mulig fordi området er vernet på grunn av arkeologiske funn. Jeg vil understreke at Havnaberg var det beste og mest sentrale alternativet som forelå. Men for å tilpasse skulpturen til Havnaberg, måtte jeg gjøre store forandringer i komposisjonen, og i tillegg gå ned i skulpturens størrelse. Derfor vil den ikke lenger passe til det tiltenkte stedet ved naturstien. Jeg mener likevel at den kan passe i flere andre miljøer. Dette er selvfølgelig avhengig av omgivelsene, og alle alternativer må vurderes grundig.

Jeg er enig i Sigurd Aases argument i debattinnlegg fra 3. juli om at skulpturen har et svært verdifullt markedsføringspotensiale for byen. Plasseringen er avgjørende i denne sammenhengen. Derfor vil jeg komme med en oppfordring til fremtidige deltakere i denne debatten; foreslå gjerne nye steder til skulpturen som du mener er bedre og mer sentrale enn Havnaberg. Aase nevnte Torgallmenningen, Råd- husplassen og Landmannstorget (Steinparken). Av disse mener jeg at Landmannstorget vil være det beste alternativet. Det setter skulpturen i forbindelse med Haraldsgata. Slik jeg har forstått, har det i mange år vært planer om å oppgradere denne sosialt verdifulle plassen. Det er mulig å markere dette området som selve «hjertet» i Haraldsgata. Jeg ser for meg en plassering av Hårfagre ut mot hjørnet Haraldsgata/Skippergata. Det er også mulig å utvide denne plassen med å fjerne parkeringsplassene langs Skippergata. De viktigste kriteriene for en alterna- tiv plassering er at den må være mer sentral enn Havnaberg.

På Landmannstorget vil Hårfagre stå midt i sin egen gate (Haraldsgata) og i hjertet av Haugesund sentrum.

Frode Mikal Lillesund
Skulptør Oslo

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...