11.09.2012

Skulpturmonument over Thor Heyerdahl, for plassering på moloen ved innseilingen til Larvik by


Tematisk Idè (motto): ”Bølgen” og ”Flåten” (livskraft og vågestykket)

Larvik er Thor Heyerdahls barndomsby. Det er denne byen som gav ham de første inntrykk og som forberedte ham på det livet vi nå ser tilbake på med beundring.


”Barnets kvaliteter” er mitt utgangspunkt i dette prosjektet. Et barn er en kilde til livskraft og denne kraften kommer til uttrykk gjennom barnets nysgjerrighet og utforskningsglede.  Noen mennesker beholder mer av denne kraften enn andre. Det er de som skaper sin egen vei. Og de vet et sted inni seg at denne veien er den eneste de kan følge for å være sann mot seg selv.

Jeg har alltid hatt inntrykket av Thor Heyerdahl som en ekte ”eventyrer”. Ikke av den typen som sitter og drømmer seg bort, men den sjeldne typen og som aldri viker for motstand. Den typen som realiserer sine mål fordi han et sted inne seg vet han har rett. Så langt jeg vet, lot han aldri sin barnlige utforskningsglede bli temmet av konvensjonelle normer. Jeg oppfatter T. H. som et menneske som hadde evnen til å skape sin egen vei og motet som skal til for å følge den helt ut. Denne skaperevnen kaller jeg ”livskraft”. Motet kaller jeg ”vågestykket”.

Når T. H. nå skal sette et visuelt preg på Larvik by, er det dette jeg mener bør være det sentrale innholdet.
              
      
         


Bildene av skulpturen er utført som 3d-skisser (med programmet 3d-studio max).  Jeg har photoshoppet 3-d bildene inn i fotografier fra befaring i Larvik.


Bølgens kraft er et symbol på hvordan ett (og kanskje ethvert) menneske har en iboende mulighet til å heve seg fra å være en konvensjonell krusning på vannets overflate.

Flåten er et symbol på det vågestykket dette kan være og motet som kreves for å fyllbyrde sitt potensial.
Disse bildene er også fra 3-d modellering (data). Flåten er litt forenklet fordi jeg brukte filene til å 3-d printe skulpturen i gamske lite format (ca 15 cm høy). De fem rørene som flåten består av er egentlig bunter av mindre rør. Disse vil gi tyeligere assosiasjoner til det organiske materialene heyerdahls flåter var laget av. 3-d print i pvc materiale var del av presentasjonen.
Visuell Idè:
Dette er tidelige ide-skisser utført med blyant. Bølgen består av 5 x 2 like elementer.
Fra første stund jeg leste konkurranseprogrammet, har det (tross trange budsjettrammer) vært viktig for meg å skape et monument som kan produseres i så stor skala at det kan oppleves også fra lang avstand.
Dette er den første fysiske modell-skissen, bygget med grønn ståltråd.Hele skulpturen blir i sandblåst aluminium. Bølgen består av  firkantet rør (aluminiumplate sveiset sammen og sandblåst). Flåten består av aluminiumsrør sammensveiset i 5 rørbunter (visualiserer siv/bast materiale og gir et lettere preg enn bølgen). Seglet er laget av krummet aluminiumsplate (sol-ornament er hentet fra Ra og Kontiki flåtens segl. Jeg vil at dette sol-ornamentet skal utstråle barnets livskraft som jeg har omtalt i idèbeskrivelsen).

Stryvo as har sagt seg villige til å produsere, transportere og montere skulpturen.
Skulpturen vil bli ca 17 meter fra moloens første nivå. Dvs den vil rekke 14,5 m over moloens høyeste nivå (19,5 meter over vannet).
Jeg fikk god ingeniør-hjelp til å beregne konstruksjon og format av firmaet Stryvo. Deres ansatte var svært hyggelige og sammarbeidsvillige og delte raust med sin kompetanse.
Tekst og bilder er fra konkurransematerialet til den åpne skulpturkonkurransen som ble utlyst i 2009. Vinneren av denne konkurransen ble Tor Lindrupsen med bidraget "Outlines 2". Skulpturen er nå på plass i Larvik. Det er delte meninger om skulpturene som vant i lokalavisene se link:
Jeg har ikke sett den ferdige skulpturen, men etter min menig er i hvertfall skissen ganske fin.

1 kommentar:

Marco sa...

Awesome idea, great job :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...