09.08.2016

Tegnekurs i Oslo Sentrum.

Ønsker du å bli god til å tegne?
På dette kurset vil du utvikle solide tegneferdigheter.
Copyright © 2016 Oslo KunstAkademi

Dette kurset går over 10 kvelder og er en super, intensiv innføring i tegning. Vi tar for oss tegnefagets mest interessante proplemstillinger på en pedagogisk måte, slik at du gjennom kurset vil bygge et solid fundament for tegneferdighet!

VI FEIRER DEN NYE SKOLEN MED RABATTER PÅ DENNE FØRSTE KURSRUNDEN!
pris: 3500,- (ordinærpris 4500) 
PÅMELDING VIA SKOLENS HJEMMESIDE:
http://oslokunstakademi.no/kurs/index.html

Frihåndstegning (tegnekurs i Oslo)
- tidspunkt: 10x tirsdager kl.17.00-20.00 (oppstart 6. september) 

Dette kurset er for deg som vil bli en dyktig tegner med solide tegneferdigheter.
Lær å tegne gjenstander, rom/landskap, lys/skygge, osv. Dette kurset er en innføring i tegningens grunnprinsipper. Gjennom kurset vil du utvikle tegning som verktøy og gi deg et godt grunnlag til å tegne hva somhelst.

Vi konsentrerer oss om blyant og papir som redskaper, men kunnskapen du får kan brukes til alle andre tegneredskaper.

Kurset går over 10 uker og tar for seg et bredt spekter innen tegnefaget. Blant annet:

perspektivtegning
proporsjonsforståelse
måle-teknikker
lys/skygge
form

organisk form
analytisk kunstruksjon
linjens muligheter
materialkvalitet/struktur
sfumato
billedrom
forskjellige gjenstander
enkel komposisjon


Hvis er nybegynner eller føler deg talentløs, spiller det ingen rolle. ALLE KAN LÆRE Å TEGNE! Du blir tett fulgt opp av læreren på det nivået du befinner deg.

Velkommen til kurs!

-Lærer Frode Lillesund

Ingen kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...