28.11.2010

"Kan du tegne en Hånd?" Hvorfor virket ikke debbatten på 80-tallet, som ble frontet av Vedbjørn Sand og de "figurative" kunstnerene?


tegning/ formstudie av en hånd © Frode Mikal Lillesund

Fra Kunshøgskolen i Oslo forklares fenomenet rundt mangel på faglig tegnekvalitet med at dette skyldes trendsvingninger. Åse Markussen uttalte til Klassekampen 11.06.09 at "På 60-tallet klaget for eksempel studentene på at det var altfor mye aktstudier ved Akademiet. ...På slutten av 80-tallet kom den omvendte bølgen." M.a.o var ikke studente opptatt av å tegne hender eller noe som helst annet på Kunsthøgskolen, for i dag er tegnefaget så godt som ikke-eksisterende ved høgskolen. Jeg vil også trekke utsagnet enda lenger, og si at hele det Klassiske faget er på vei ut av høgskolene. Det Klassiske kunstfaget var en gang basis for kunstutdannelsen. I dag har det blitt en liten nisje i billedkunstens svært bredte fagfelt. Og hele det klassiske kunstfaget er truet innen billedkunstfeltet.


Hva mener jeg så med "det klassiske faget"?
Det klassiske faget er ikke bare evnen til å tegne en hånd. Det er mye bredere og omfatter det tradisjonelle billedspråket som har vært basis for vestlig kunst. Det er det abstrakte språket som ligger bak visuelle inntrykk og uttrykk. Kunstfagstudenter ved høgskolen idag har knapt begreper om komposisjon, flate, form, rytme, fargebruk eller romforståelse.

Det Vebjørn Sand satte fingeren på var viktig, men det ble nok stort sett misforstått. For det ble tolket som problematikk kun for figurativ kunst. Han hadde kanskje vært heldigere med å sagt at problemet var mangel på billedspråk. Og innen tegning var det mangel på  form-språk og form-forståelse som gjorde at professorene ikke var kompetente til “å tegne en hånd”.

Selv tror jeg ikke at trenden svinger sterkt nok tilbake til at tegne undervisningen igjen vinner sin plass på høgskolene. Og hvis det en gang skulle skje, så må de uansett hente inn kompetanse andre steder. Da jeg selv studerte ved kunsthøgskolen ble det tidelig nødvendig for meg å søke faglig veiledning utenfor høgskolen. Selv om jeg var talentfull, så var jeg langt fra faglig utlært da jeg begynte der. Og naiv som jeg var, trodde jeg at alle lærerene på kunsthøgskolen hadde en klassisk faglig basis. Men der tok jeg feil. Min faglige redning var kveldskurs og privatundervisning hos faglærer J. C. Bøttger. 

(Oppdatering August 2016):  "Nå har jeg selv startet kunstskolen som heter Oslo KunstAkademi som ligger i Oslo sentrum. Her holder jeg kurs i det jeg elsker høyest innen billedkunst, nemlig de klassiske uttrykksformene TEGNING, MALERI og SKULPTUR."

Det er synd at studenter ved kunsthøgskolen skal måtte betale for undervisning andre steder når de utdanner seg i en tradisjonell fagretning ved samme skole. Slik jeg ser det, har fagfeltet inne billedkunst blitt så bredt at kun èn enkel skole ikke klarer å gi spesialkompetanse til fagnisjene. På en måte har kunsthøgskolen fått en motsatt rolle av det som var ment for den. I stedet for at det er et sted for faglig fordypelse og forskning, har kunsthøgskolen blitt en faglig åpen og udefinert skole hvor man roter rundt i forskjellige overfladiske workshops og kurs. Og de som er heldige, finner ut hva de skal studere etterpå. Høgskolen kan i dag m.a.o. sees på som en 5-årig forskole.

Den eneste positive løsningen på dette problemet, vil være at nåværende kunsthøgskole viker plass for et stort antall nisjeskoler som får høgskolestatus.

10 kommentarer:

Lynvingen sa...

siden du spør:

Debatten fungerte ikke fordi folk driter i om man kan tegne en hånd. Man prøver å skape noe meningsfullt, eller noe som uttrykker meningsløsheten i denne verden, og det kan kanskje like gjerne gjøres ved en stygt tegnet hånd, eller uten falige finesse. Streben etter det fullendte billedutrykk appelerer ikke til alle. Det opphøyde, perfeksjonerte, forfinede uttrykket bærer med seg verdier og assosiasjoner. Fag er aldri bare fag.

Kunnskapen om form og farge holdes i live, bare ikke på kunsthøgskolene, så hvorfor gråte over melk som ikke engang er spilt, bare helt over i et annet glass?

Jeg syns det høres ut som du har fått akkurat det du trengte ut av utdanningene - den sosiale, materielle og kunstrettede ressursen kunsthøgskolen er, og den faglige fordypningen du personlig søkte utenfor. Å gjøre dette til et vitesbyrd om noe negativt blir vel å overføre dine ønsker på en hel kunstutdanning/verden?? Kanskje du har rett i å gjøre det.

Unknown sa...

Takk for kommentaren Lynvingen.

For meg høres det ut som om det er "meningsløsheten" du først og fremst ønsker å skape i denne verden. (dvs. hvis du inkluderer deg selv dette utsagnet). Dette er selvfølgelig min tolkning. Jeg ser forsåvidt ingen problem med at fag bærer med seg verdier og asossiasjoner. Det klassiske faget er for meg en positiv resurs bestående av språklige kvaliteter. Dette er et språk som kan brukes til alle former for uttrykk.

Du har rett i at fag er ikke bare er fag. Det er språk. Og språkløs kommunikasjon er mer primitiv. Såkalt "primitiv" kunst på den andre side er ofte basert på lang språklig tradisjon (altså fag). Det var dette Picasso fremelsket.

Det virker også som om du ikke fikk med deg hovedpoenget i innlegget. Poenget er at høgskoletilbudet må utvides for at mangfoldet skal få større kraft med mer faglig tyngde. Jeg gråter ikke over spilt melk. Jeg mener bare at det er flere som burde få melke kua.

Sonja . / ) sa...

Husk, Frode, at det ikke er alle som vet at melken faktisk kommer fra kua...

Unknown sa...

Godt poeng Sonja. Jeg skal skrive mer om næringsopphav etter hvert. Et annet viktig poeng i denne debatten er forøvrig at det ikke er nok å holde det klassiske faget "i live". Det må gis de nødvendige rammene for å kunne utvikles videre eller m.a.o. holdes "levende"!

vemund hakvåg sa...

Hei Frode

Artig at du skriver om billedspråk. Husker tilbake til rundt 1998, jeg og kona var på en avsluttningsutstilling på Stenersen muset for kunstakademiet. Avsluttningsutstillingen var elendig, vi følte at det hele var en spøk.

At fem års skolegang skulle ende opp med å stille ut en dass på et gulv.
En får legge mening i det en tror på selv. Hadde jeg vært elev fra kunst akademiet ville jeg krevd studie pengene tilbake.

Vemund Hakvåg
http://vemundhakvag.com/

Unknown sa...

Takk for kommentaren Vemund.

Jeg gikk selv lei av å besøke akademiets avgangsutstilling for noen år siden. Det dukker riktignok noe opp (med en viss kvalitet) en skjelden gang iblandt, men for min del ikke nok til å satse penger på inngangsbilletten.

Når det gjelder Akademiet og studiepenger, så er studieplassene totalsponset av Staten dvs. at studentene går der gratis. Men jeg synes likevel du har et godt poeng for studiet krever at man investerer energi og tid og de fleste ender opp med et høyt studielån. Da jeg gikk ut fra Kunsthøgskolen i Oslo, var jeg og noen andre inne på tanken om å organisere en demonstrasjon hvor vi ville oppfordre alle studenter om å videresende lånekassa-nedbetalingen til kunsthøgskolen med begrunnelse at utdannelsen ikke svarte til den høgskolestandarden vi var lovet. Det ble aldri noe av denne aksjonen, for vi følte vel alle at vi allerede hadde invistert nok energi i skolen, og at utfallet i hvertfall ikke kom til å være økonomisk gunstig for oss.

Men tilbake til poenget med inlegget mitt, så er det at vi trenger statlig støtte til kunstutdanning her i landet. Det er fordelingen av denne støtten som i dag ikke fungerer godt nok. Etter min mening bør mest mulig av midlene havne der faglig kvalitet (og da særlig språklig kvalitet) blir formidlet.

vemund hakvåg sa...

Hei Frode
Debatten Vebjørn Sand engang reiste om å kunne tegne en hånd, er like viktig i dag som når du nå gjenopptar den.

Kunst Norge er som en satire. ”Det er makta som rår sa kjerringa og kasta ut katta”.
Husker fra slutten av 80 tallet da TV seerne lo av at Blackadder plaget undersåtten Balderick som hadde de gode ideene. Balderick ble riktig elendig behandlet, men så ingen annen utvei enn å tjene sin herre. Å juble over all melken som blir spilt i jorden blir kanskje i drøyeste laget, men lukten er like ille uansett.

”Lynvingen” skjønner ikke poenget dit med at en Kunsthøgskole skal være et sted for faglig fordypning hvor studentene skal lære om noen viktige fagområder som komposisjon, flate, form, rytme, fargebruk eller romforståelse. At ”Lynvingen” ikke skjønner dit og Vebjørn Sand sitt vitnesbyrd forteller meg om at ”lynvingen” muligens diskuterer forskjellige fagretninger.

Jeg forstår ideen din med at flere burde få melke kua, et seriøst fagstudium for figurativt billedspråk burde vært opprettholdt segregert fra dagens kunsthøgskole. Grådigheten rår og noen sympati fra ”lynvingen” får du neppe for dit studium, et velfundert fagstudium innen figurativ kunst.

Vemund Hakvåg
http://vemundhakvag.com/

Unknown sa...

takk igjen for kommentar Vemund.

Jeg liker at det er temperatur i utsagnene dine, men vil gjerne komme med et par presiseringer;

1. Å tegne en hånd er selvfølgelig figurativt, men selv om jeg stort sett arbeider Figurativt, er det det klassiske språket jeg ønsker å fremme i dette innlegget. Som sagt tideligere, er dette språk-gramatikken som man kan velge eller ikke velge å kle i et figurativt billeduttrykk. (Dette har jeg forøvroig også forsøkt å uttdype i innelsgget om Leonardo daVinci og Skulptur).

2. Det er ikke min hensikt å søke Sympati fra Lynvingen eller noen andre. Jeg føler meg ikke som en undertrykt eller uthengt "Balderick" hverken som kunstner eller som bloggskribent. På denne bloggen skriver jeg om ting som engasjerer meg mest innen kunstfaget, og jeg håper at alle føler seg invitert til å kommentere innleggene uavengig av deres meninger eller faglige bakgrunn. At innleggene mine kommenteres tolker jeg som et tegn på at mennesker blir engasjert av dem og det bekrefter at det jeg formidler er viktig.

Elias Kallestein sa...

Dette var et svert innformativt innlegg. For øyeblikket er jeg student på Einar Granum Kunstfagskole og har hatt øynene åpne med tanke på fremtidige skolevalg. Kunstakademiet ser ut til å være et veldig populært sted å søke videre her fra. Det er hvertfall det de fleste kommer til å gjøre forutenom de som skal gå videre som arketekter osv.

Jeg har vert veldig usikker på akademiet som valg med hensyn til det at jeg vil studere de mere klassiske rettningene videre når jeg er ferdig med granum. Det du sa om at KhiO nesten er som en 5-årig forskole fikk bekreftet mye av usikkerheten min.

Jeg så også at du har tatt mye av utdannelsen din på Fri Akademiet. Jeg bare lurte på om dette er en plass du ville anbefalt for en ivrig kunststudent som skal studere klassisk kunst videre?

Takk for et veldig innformativt innlegg!

Elias Kallestein

Unknown sa...

Takk for kommentar Elias.

KHiO kan sikkert være en fin skole for mange, men ikke hvis man ønsker en Klassisk Utdanning med faglige kvaliteter. Det er synd hvis noen fremdeles forsøker å gi et bilde av at det finnes et slikt tilbud ved Kunsthøgskolen. Jeg har også undervist flere ganger ved både KHiO og Friakademiet.

Det er riktig at jeg har tatt deler av utdannelsen ved Friakademiet. Og dette er den eneste skolen jeg kan anbefale som klassisk udannelsessted i Norge.

Ta en tur innom skolen og se på hva de driver med der. Det er i grunnen det beste rådet jeg kan gi når det gjelder å finne riktig utdannelsessted for deg. utdannelse er en investering hvor du betaler både med tid og penger, derfor bør du undersøke hva du får tilbake. Dra dit og snakk med både lærere og elever.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...